Založenie novej spoločnosti s ručením obmedzeným

Máte záujem o vykonávanie podnikateľskej aktivity? Vyhovuje Vám pre uskutočnenie tohto cieľa obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným? Spoločníci takejto spoločnosti ručia len do výšky nesplateného základného imania, t.j ak je základné imanie splatené v celom rozsahu, spoločníci neručia za záväzky spoločnosti. Podľa Vašich požiadaviek vypracujeme kompletnú dokumentáciu na založenie spoločnosti, zabezpečíme živnostenské oprávnenie, daňovú registráciu, návrh na Obchodný register. Získate Základnú dokumentáciu spoločnosti, Živnostenské oprávnenia, IČO, Daňovú registráciu - DIČ, Výpis z Obchodného registra, vstupnú účtovnú dokumentáciu. Všetky dokumenty Vám budú protokolárne odovzdané. Pri zakladaní obchodnej spoločnosti je potrebné predložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti v tejto nehnuteľnosti alebo nájomnú zmluvu, v ktorej je ustanovenie o súhlase s umiestnením sídla novej spoločnosti. Ak Váhate so sídlom, vieme Vám zabezpečiť virtuálne sídlo ODKAZ

Cena za službu aj so všetkými poplatkami - 419,- eur