Založenie novej akciovej spoločnosti

Porovnanie s akciovou spoločnosťou

Náklady spojené so vznikom a ďalšie povinné výdavky

Náklady spojené s akciovou spoločnosťou. V porovnaní so spoločnosťou s ručením obmedzeným je akciová spoločnosť vhodnou právnou formou pre väčšie podnikateľské aktivity s vňčším počtom podielnikov, pretože pri s.r.o. je obmedzený počet spoločníkov na 50. Akciová spoločnosť vzniká zložením kapitálu vo forme akcií, čo je podiel na riadení a zisku spoločnosti.

Akciová spoločnosť povinne vytvára dozornú radu a predstavenstvo?? – minimálne tri osoby

Akciová spoločnosť – väčšie náklady na vznik (formou notárskej zápisnice, čo je minimálne 270 eur, vysoký súdny poplatok za zápis novej akciovej spoločnosti) akcie musia byť evidované v Centrálnom depozitári cenných papierov (350,- eur ročne) účtovníctvo – audit??

Účtovníctvo.

Účtovníctvo – môže vykonávať sám

Cena za službu aj so všetkými poplatkami - 799,- eur