Likvidácia s.r.o.

Máte „mlčiacu“ alebo „spiacu“ spoločnosť, ktorú ste založili ale nevykonávate s ňou podnikanie? Nová úprava o dani z príjmov Vám ukladá za spoločnosť zaplatiť tzv. daňovú licenciu právnickej osoby vo výške minimálne 480,- eur ročne, aj keď nevykazujete zisk. Najjednoduchšia možnosť je zrušenie spoločnosti s likvidáciou, bez právneho nástupcu. Likvidácia trvá do pol roka, a v prípade, že nemáte žiadne dlhy a záväzky voči Daňovému úradu, cena za likvidáciu je 369,- eur. Cena zahŕňa všetky súdne a správne poplatky.