Predaj spoločnosti, ktorá nie je platiteľom DPH

Nechcete investovať do založenia spoločnosti (základné imanie) vlastné finančné zdroje? Ponúkame Vám hotovú novú (ready-made) spoločnosť založenú v roku 2015 s IČO a DIČ, bez účtovnej histórie, ktorá má splatené základné imanie v plnom rozsahu. Podľa novely Obchodného zákonníka, platnej od roku 2013, pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné splatiť základné imanie spoločnosti vložením na bankový účet a dokladovať tento stav bankovým výpisom.

Aby ste sa vyhli zbytočným úkonom v súvislosti so zakladaním a čakaním minimálne 10 dní pri založení novej spoločnosti, pri kúpe hotovej novej spoločnosti môžete začať vystavovať faktúry v ten istý deň, v ktorom bude vymenovaný nový konateľ. Po dodaní potrebných podkladov vieme vyhotoviť kompletnú dokumentáciu v priebehu niekoľkých hodín. Súhlas správcu dane a podanie návrhu na Obchodný register nemá vplyv na začatie vykonávania činnosti štatutárneho orgánu - konateľa.

Spoločnosť je pripravená na vykonávanie podnikateľskej činnosti s rozsahom 10 a viac voľných živností. Pri prevode spoločnosti na Vás môžeme zmeniť obchodné meno podľa Vašich požiadaviek a tiež upraviť spoločenskú zmluvu alebo ďalšie náležitosti, podľa Vášho želania.

 

Cena za službu aj so všetkými poplatkami – 499,- eur