Analýza požiadaviek klienta

Analýza požiadaviek klienta, ponúknutie vhodného riešenia, nacenenie služby

Poskytnutie dokumentov klientom

Klient poskytne potrebné dokumenty (osobné údaje, výpis z banky, daňový úrad atď), podpísanie plnomocenstva

Realizácia podaní žiadostí a návrhov

Realizácia zahŕňa vypracovanie dokumentov, podanie žiadostí a návrhov (napr. Živnostenský register), pri niektorých bude potrebná súčinnosť klienta

Realizácia podaní žiadostí a návrhov

Zápis údajov do Obchodného registra, ohlásenie zmien na Daňovom a Živnostenskom úrade, odovzdanie finálnej dokumentácie klientovi