Spolu 28981 firiem
infoFIRMY.sk

Register firiem

 - Hľadať

Zadajte klúčové slovo:

Hlavné Kategórie:

Podkategórie:

Kraj:

Mesto/Obec:

Rozšírené vyhľadávanie Skryť rozšírené vyhľadávanie

Požiarna ochrana a služby - (124 firiem)

Pridať firmu

Pod kategória

Kraj

Mesto/Obec

Marcela Faturová - FIRE system

Predaj hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, hydrantových a požiarnych hadíc a príslušenstva. Požiarne bezpečnostné značenie, sortiment pre likvidáciu ekologických havárií.

Adresa: Nižná Korňa 501 , Korňa, 023 21
Mobil: 905 691 967 | E-mail: firesystem@szm.sk

Ľuboš Semančík - PROPO

Projekty protipožiarnej bezpečnosti stavby, špecialista požiarnej ochrany, technik požiarnej ochrany, sprostredkovanie projektu a montáže požiarnotechnického zariadenia.

Adresa: Jegorovova 11 , Banská Bystrica, 974 01
Mobil: 915 811 702 | E-mail: pbs@zoznam.sk

RIMI Trade s.r.o. s.r.o.

Zabezpečovacie a protipožiarne systémy, priemyselná televízia. Dochádzkové a prístupové systémy. Bezpečnostné fólie. Centrálne vysávače. Ozvučenie priestorov. Projekcia, dodávka, montáž, servis.

Adresa: Európska trieda 11 , Košice, 040 11
Mobil: 903 646 036 | E-mail: obchod@rimitrade.sk

IKOS

Autorizovaný bezpečnostný technik, špecialista PO, technik PO, kontrola, opravy a dodanie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov, vykonávanie školení BOZP a PO živnostníkov, riešenie projektu PO.

Adresa: Stred 2204/33 , Považská Bystrica, 017 01
Mobil: 0905 363 562 | E-mail: ikos@centrum.sk

BOZPO, s.r.o. s.r.o.

Preventívne a ochranné služby: - bezpečnostnotechnická služba - pracovná zdravotná služba - ochrana pred požiarmi - koordinácia bezpečnosti na stavenisku - výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - kontrolná činnosť požiarnotechnických zariadení - civilná ochrana - podnikové životné prostredie - závažné priemyselné havárie Obchodná činnosť, predaj tovaru: - vzdelávacie programy BOZP a OPP - hasiace prístroje - požiarne hadice, hydranty a iné príslušenstvo - požiarne dvere - certifikované osobné ochranné pracovné prostriedky - predaj bezpečnostného značenia (tabuľky, značky, pásky) - nástenné lekárničky s výbavou Revízna a kontrolná činnosť: - hasiace prístroje (práškové, snehové, penové, vodné) - požiarne hadice, prúdnice, hydranty Revízna a kontrolná činnosť je spojená so zabezpečením kompletného servisu vrátane periodickej kontroly Projekčná činnosť, projekcia: - projekty požiarnej ochrany - požiarno bezpečnostná charakteristika užívanej stavby Poradenská činnosť: - v oblasti BOZP, OPP, PZS, CO a ŽP

Adresa: Ciglianska cesta 3C , Prievidza, 971 01
Mobil: 046 5424513 | E-mail: boz@boz.sk

Monika Willimová

Autorizovaný bezpečnostný technik. Technik požiarnej ochrany. Kompletné zabezpečenie ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre spoločnosti.

Adresa: Dunajská 5 , Šamorín, 931 01
Mobil: 0905 589 315 | E-mail: info@bozpapo.com

Jozef Hudec - HUKOFLEK

Poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi, poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce a súvisiace obchodné aktivity.

Adresa: Okružná 9 , Handlová, 972 51
Mobil: 0905 322 339 | E-mail: hukoflek@hukoflek.sk

Jaroslav Kačmár - HasPO

Zmluvné zabezpečenie ochrany pred požiarmi a BOZP, odborná príprava požiarnych technikov. Detektory alkoholu, kontrola a čistenie komínov.

Adresa: Lúčna 819/15 , Vranov nad Topľou, 093 01
Mobil: 0905 271 563 | E-mail: haspo@haspo.sk

TEHAS, s. r. o.

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, hasiace prístroje, hydranty.

Adresa: Družstevná 1052 , Kysucké Nové Mesto, 024 01
Mobil: 0905 245 080 | E-mail: tehas@tehas.sk

Ladislav Dujka

Servis požiarnej techniky, služby požiarnej ochrany, školenie obsluhy motorových vozíkov.

Adresa: Vieska 81 , Púchov, 020 01
Mobil: 0903 514 650 | E-mail: dujka.l@azet.sk

Späť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 Ďalej