Spolu 28981 firiem
infoFIRMY.sk

Register firiem

 - Hľadať

Zadajte klúčové slovo:

Hlavné Kategórie:

Podkategórie:

Kraj:

Mesto/Obec:

Rozšírené vyhľadávanie Skryť rozšírené vyhľadávanie

Unikátny dar špičkový sonograf

Pridať firmu

 Univerzitná nemocnica s poliklinikou – Milosrdní bratia pôsobiaca už 340 rokov v centre Bratislavy, dostala do daru nový, unikátny plne digitalizovaný celotelový ultrazvukový prístroj najvyššej triedy s farebným Dopplerovským mapovaním zn. Aloka ProSound alfa 6, ktorý získala vďaka neobvyklému finančnému daru Ing. Rudolfa Csomora s manželkou. Vedenie nemocnice spolu s darcom nedávno predviedli novinárom jeho používanie v kardiologickej ambulancii.

Prístroj Aloka ProSound alfa 6, dnes najcitlivejší a najpresnejší doppler na trhu, umožní presnejšie hodnotenie funkcií myokardu. Jeho osobitná funkcia, tzv. tkanivový doppler umožní presnejšie vyhodnotiť funkciu myokardu, odlíšenie srdcovej príčiny dušnosti od iných príčin. Pri onkologických pacientoch je, vďaka nemu, spoľahlivo možné zistiť poškodenie myokardu napríklad: cytostatickou liečbou v iniciálnej fáze. Túto liečbu možno včas ukončiť a zabrániť tak ďalšiemu poškodeniu. Ďalšou výhodou prístroja je možnosť uchovávať výsledky vyšetrení na digitálnom nosiči a porovnať nálezy pacienta s predošlými vyšetreniami. Výhodou lepších technických parametrov je aj možnosť zvýšiť počet vykonaných vyšetrení, čo povedie ku skráteniu čakacích dôb na vyšetrenia a zvýši tak spokojnosť pacientov.

Toto moderné zariadenie dnes ešte stále nie je úplne štandardnou súčasťou vybavenia všetkých nemocníc na Slovensku - aj vzhľadom na jeho finančnú (ne)dostupnosť. V Univerzitnej nemocnici s poliklinikou Milosrdných bratov v Bratislave budú prístroj využijú traja lekári v kardiologickej ambulancii. Podľa slov ekonomickej námestníčky nemocnice, Ing. Ingrid Slezákovej, prístroj je unikátny tým, že umožňuje vyšetrenia prostredníctvom zapojenia troch sond. Okrem kardiologických vyšetrení je ním možné robiť aj ultrasonografické vyšetrenia brucha, v prípade potreby ho môže využívať aj interné či chirurgické oddelenie. Tento prístroj dnes na Slovensku majú k dispozícii najmä špecializované kardiologické ústavy a ambulancie.

Samotný darca priznal, že bratislavskú nemocnicu Milosrdných bratov sa rozhodol podporiť aj vďaka jeho dlhoročnému priateľstvu s jej súčasným riaditeľom JUDr. Michalom Tinákom.

„Videl som, čo všetko sa už v oblasti investícií a prístupu k pacientom v nemocnici Milosrdných bratov urobilo. Zdravotníctvo má málo peňazí, tak som sa ho snažil trošku podporiť“, uviedol Ing. Rudolf Csomor, profesiou poľnohospodár. „Tak ako v zdravotníctve, ani v poľnohospodárstve sa nedá nájsť skratka, ktorá by viedla k cieľu, vždy rozhoduje poctivý prístup. Ing. J. Csomor mohol investovať svoje peniaze aj do iných zariadení, ale myslím si, že pokiaľ ide o jeho dar pre nemocnicu Milosrdných bratov, motivovala ho aj dôvera tých, ktorí pracujú v tejto nemocnici, že jeho prostriedky budú zodpovedne využité“, pripomenul na odovzdávaní daru nemocnici jej riaditeľ, JUDr. Michal Tinák. Ďalej uviedol, že pacienti – klienti nemocnice ju v posledných rokoch v prieskumoch verejnej mienky zaradili na popredné miesto v hodnotení jej kvality. Stalo sa tak, napríklad, aj v ankete Všeobecnej zdravotnej poisťovne. „Nie vždy sme boli vítaným dieťaťom v spektre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, cítili sme sa aj odsúvaní, ale napokon, aj ostatní poskytovatelia museli priznať to, čo odzrkadlili pacientské prieskumy. A to je aj signál pre tých, ktorí môžu sponzorsky podporiť zdravotníctvo: „Obyčajne financie poskytujú tým, ktorí dokážu poskytované služby posúvať a rozvíjať ďalej“,dodal M. Tinák.

 Prior slovenskej komunity Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha, brat Ján Karlík , ktorá je zriaďovateľom uvedenej bratislavskej nemocnice, poďakoval za cenný dar a informoval: „Práve zakladateľ našej rehole - svätý Ján z Boha spájal tých, ktorí mali otvorené srdce pre druhých a jeho heslo bolo: Čo srdce káže. Našou úlohou je to, čo dostávame, všetky dary a prostriedky svedomite spravovať a využívať nato, načo sú určené“.

Nemocnicu Milosrdných bratov v Bratislave ročne navštívi vyše 217 000 pacientov. Certifikát manažérstva kvality získala vôbec ako prvé neštátne zdravotnícke zariadenie na Slovensku už v r. 2006. Hlavným cieľom nemocnice je spájať vysokú medicínsku profesionalitu so sociálnym cítením a charizmou hospitality, teda pohostinnej lásky k blížnym v rámci poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Práve charizma hospitality je príznačná pre zriaďovateľa zariadenia - rehoľu Milosrdných bratov. Ich bratislavská nemocnica prešla pred desiatimi rokmi rekonštrukciou, vďaka ktorej pacienti, ktorí ju ambulantne navštívia, vchádzajú do estetických klimatizovaných priestorov s príťažlivou architektúrou. Päť lôžkových oddelení (chirurgické, interné, oddelenie anestézy a intenzívnej medicíny, liečebňa pre dlhodobo chorých, onkologické a paliatívne oddelenie), ktoré disponuje celkove viac, než so sto lôžkami, umiestňuje pacientov do izieb, ktoré sú porovnateľné s hotelovými. Každá z nich má kompletné sociálne vybavenie a v izbách sú umiestnené dve až tri lôžka. Za posledné roky získala nemocnica hospodársku, organizačnú a personálnu stabilitu.

Snažíme sa, aj v čase krízy, maximálne efektívne využívať aj to, čo získame z externých zdrojov, alebo hociktorej inej pomoci, vraciame to do systému, a vždy, pri rozhodovaní o investíciách sa pozeráme predovšetkým na efektivitu a nárast výkonov, ktoré sú potrebné“, informovala ekonomická námestníčka nemocnice, I. Slezáková. Vzhľadom na svoj špecifický charakter, nemocnica zabezpečuje aj duchovnú službu, a to pacientom rôznych vierovyznaní. V nemocničnom bufete, ktorý je chránenou dielňou, zamestnáva aj ináč obdarených (hendikepovaných) ľudí a vo svojich priestoroch prichýlila aj Kresťanské centrum pre nepočujúcich. V jej objekte nechýba ani ambulancia pre sluchovo postihnutých.

                                                                                                                             autor: Andrea Eliášová
                                                                                      Snímky: autorka a archív rehole Milosrdných bratov

Späť