Spolu 28981 firiem
infoFIRMY.sk

Register firiem

 - Hľadať

Zadajte klúčové slovo:

Hlavné Kategórie:

Podkategórie:

Kraj:

Mesto/Obec:

Rozšírené vyhľadávanie Skryť rozšírené vyhľadávanie

Drevo a lesníctvo - (67 firiem)

Pridať firmu

Pod kategória

Kraj

Mesto/Obec

Igor Boledovič - I B O

Výhradný dovozca SABO pre SR a ČR, predajca STIHL, sortiment lesnícky, záhradnícky, ažba dreva, odvoz, preprava, obhospodarovanie lesov, výroba, predaj reziva.

Adresa: Omšenie 116 , Omšenie, 914 43
E-mail: ibo@ibo.sk

Ing. Ľuboš Augustín - Platan - plus

Zabezpečovanie kompletnej údržby zelene - spiľovanie stromov aj v rizikových podmienkach. Organizovanie vzdelávacích kurzov.

Adresa: Študentská 20 , Zvolen, 960 01
Mobil: 0905 513 571 | E-mail: platanplus@gmail.com

Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o. s.r.o.

Ťažba, spracovanie a predaj guľatiny, reziva. Výroba a predaj drevených polotovarov - dosky, fošne, strešné laty, hranoly. Sušenie reziva. Nákladná doprava, odvoz dreva.

Adresa: Štiavnik 1273 , Štiavnik, 013 55
Mobil: 041 5583 500 | E-mail: gablik@lesspol.sk

WEIGELA spol. s r.o. spol. s r.o.

Pestovanie a predaj drevín, trvaliek a tráv so zemným balom.

Adresa: Vieska nad Žitavou , Vieska nad Žitavou, 951 52
Mobil: 0905 647 093 | E-mail: weigela@ba.psg.sk

Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. s.r.o.

Lesníctvo, výroba a predaj dreva, reziva, nespracovaných lesných výrobkov, piliarska výroba. Ťažba, spracovanie výroba jednoduchých výrobkov z dreva.

Adresa: Považské Podhradie 333 , Považská Bystrica, 017 01
Mobil: 0903 506 942 | E-mail: meslesy@lesypb.eu

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. a.s.

Podnikanie v oblasti lesníctva a prvotného spracovania drevnej hmoty, vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov, ťažba, doprava a skladovanie drevnej hmoty.

Adresa: Dolná 7 , Banská Bystrica, 974 01
Mobil: 0911 259 777 | E-mail: office@slsas.sk

AGROFIN, Dolný Hričov, družstvo družstvo

Lesníctvo, poľnohospodárstvo, predaj poľnohospodárskych výrobkov, prenájom motorových vozidiel a poľnohospodárskej techniky.

Adresa: Areál PD , Dolný Hričov, 013 41
Mobil: 0903 526 500 | E-mail: agrofinpddh@zoznam.sk

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. s.r.o.

Pestovateľská činnosť - príprava plôch pre obnovu lesa, prerezávky, prihnojovanie. Ťažba dreva. Poľovníctvo - odstrel jelenej zveri, udržiavanie poľovníckych chodníkov, k

Adresa: Novoveská cesta 9304/28 , Novoveská Huta, 053 31
Mobil: 0905 872 595 | E-mail: huta@lesysnv.sk

Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo

Produkcia a dovoz dreva, porez guľatiny. Výroba reziva na krokvy z vlastnej guľatiny, výroba fošní, dosák a hranolov.

Adresa: Sládkovičova 686 , Rajec, 015 01
Mobil: 041 5424 061 | E-mail: cenzual@cenzual.sk

LESPOL, spol. s r.o. spol. s r.o.

Výsadba lesných stromčekov, uhadzovanie haluziny, čistenie poľovníckych chodníkov, výrez nežiadúcich drevín. Porez a predaj guľatiny a palivového dreva.

Adresa: Námestie mieru 11 , Pukanec, 935 05
Mobil: 036 6393 528 | E-mail: lespol.pukanec@mail.t-com.sk

Späť 1 2 3 4 5 6 7 Ďalej