Spolu 28981 firiem
infoFIRMY.sk

Register firiem

 - Hľadať

Zadajte klúčové slovo:

Hlavné Kategórie:

Podkategórie:

Kraj:

Mesto/Obec:

Rozšírené vyhľadávanie Skryť rozšírené vyhľadávanie

Politické inštitúcie - (8 firiem)

Pridať firmu

Pod kategória

Kraj

Mesto/Obec

Strana Demokratickej Ľavice, Bratislava

Strana demokratickej ľavice sa vracia do politického života, aby zaplnila medzeru, ktorá na politickej scéne vznikla rozhodnutím časti členov ukonči svoju činnos ako samostatná strana.

Adresa: Hurbanovo námestie 1 , Bratislava, 821 05
E-mail: info@sdl-online.sk

NOVÁ DEMOKRACIA

Mimoparlamentná strana Nová Demokracia. Cieľom je vyzdvihnutie pocitu národnej spolupatričnosti a občianskej súdržnosti.

Adresa: Hviezdoslavova 12 , Trnava, 917 01
Mobil: 033 5333 478 | E-mail: novademokracia@gmail.com

LIGA, občiansko - liberálna strana

Občiansko-liberálna strana. Cieľom je šírenie, rozvíjanie a napĺ

Adresa: 17.novembra 11 , Trenčianske Teplice, 914 51
Mobil: 0905 615 637 | E-mail: anton.kovac@orangemail.sk

MOST - HÍD

Politická strana MOST - HÍD. Cieľom je ochrana a rozvoj demokracie alebo garantovanie pokojného spolunažívania a rovnosti všetkých občanov žijúcich v Slovenskej republike.

Adresa: Trnavská cesta 37 , Bratislava, 831 04
Mobil: 02 4911 4500 | E-mail: office@most-hid.sk

AZEN - Aliancia za Európu národov

Slovenská politická strana. Cieľom je priblížiť životnú úrove

Adresa: Vajnorská 52 , Bratislava, 831 04
Mobil: 0903 787 264 | E-mail: azen@mail.t-com.sk

Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

Strana zložená z odborníkov, dlhoročných občianskych aktivistov a politikov, ktorí sú proti politickej korupcii.

Adresa: Dostojevského rad 1 , Bratislava, 811 02
Mobil: 0905 400 690 | E-mail: zzdola@gmail.com

Slovenská národná strana Krajská rada

Krajská rada národne orientovanej, konzervatívnej, stredo-pravej strany.

Adresa: Šafárikovo nám 3 , Bratislava, 814 99
Mobil: 0918 462 174 | E-mail: sns@sns.sk

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti.

Adresa: Imricha Karvaša 1 , Bratislava, 813 25
Mobil: 02 5787 4959 | E-mail: sekretariat@rrz.sk