Spolu 28981 firiem
infoFIRMY.sk

Register firiem

 - Hľadať

Zadajte klúčové slovo:

Hlavné Kategórie:

Podkategórie:

Kraj:

Mesto/Obec:

Rozšírené vyhľadávanie Skryť rozšírené vyhľadávanie

Inšpektoráty a kontrolné úrady - (16 firiem)

Pridať firmu

Pod kategória

Kraj

Mesto/Obec

Národný inšpektorát práce

Oficiálna stránka Národného inšpektorátu práce SR. Praktické informácie, legislatíva, kontakty na úradné miesta. Na našej stránke nájdete viac informácií.

Adresa: Masarykova 10 , Košice, 04001
E-mail: ip.kosice@ke.ip.gov.sk

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Sme odborný kontrolný orgán vykonávajúci štátny dozor a ukladajúci pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie. Kontrola životného prostredia.

Adresa: Karloveská 2 , Karlova Ves, 84222
E-mail: sizp@sizp.sk

Slovenský metrologický inšpektorát

Kontrola používania jednotiek a ich symbolov, dodržiavania povinností používateľmi určených meradiel a parametrov vyrábaných určených meradiel v súlade so schváleným typom.

Adresa: Geologická 1 , Podunajské Biskupice, 821 06
E-mail: smi@normoff.gov.sk

Inšpektorát práce, Banská Bystrica

Previerky so špeciálnym režimom, celoslovenské a krajské previerky. Viac nájdete na stránke informácie, ako sú napr. Dôležité oznamy Sťažnosti a podnety Pracovné príležitostie na stránke informácie

Adresa: Partizánska cesta 98 , Banská Bystrica, 97433
E-mail: ip.bbystrica@bb.ip.gov.sk

Slovenská národná akreditačná služba

Akreditácia kalibračných, skúšobných, medicínskych laboratórií, inšpekčných orgánov. Atestácie plnenia notifikačných/autorizačných požiadaviek. Kontaktujte nás.

Adresa: Karloveská 63 , Bratislava IV, 84000
E-mail: snas@snas.gov.sk

Inšpektorát práce, Košice

Dozor nad dodržiavaním predpisov, vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie predpisov, poradenstvo v oblasti ochrany práce zamestnávateľom, zamestnancom a fyzickým osobám.

Adresa: Masarykova 10 , Košice, 04001
E-mail: ip.kosice@ke.ip.gov.sk

Štátna školská inšpekcia

Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v SR, výstupné inšpekčné materiály, výročné správy, podávanie sťažností, sprístupnenie informácií. Kontaktujte nás.

Adresa: Staré grunty 52 , Bratislava IV, 4104
E-mail: sicba@ssiba.sk

Inšpektorát práce, Trenčín

Dozor a vyšetrovanie - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovno - právne vzťahy, nelegálna práca a zamestnávanie, trhový dohľad, pracovné podmienky.

Adresa: Hodžova 36 , Trenčín, 91101
E-mail: ip.trencin@tn.ip.gov.sk

Inšpektorát práce, Žilina

Štátna inštitúcia zameraná na výkon inšpekcie práce v zmysle zákona č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce v Žilinskom kraji. Neváhajte a kontaktujte nás.

Adresa: Hlavná 2 , Žilina, 01009
E-mail: ip.zilina@za.ip.gov.sk

Inšpektorát práce, Nitra

Kontrola dodržiavania bezpečnosti pri práci a kontrola bezpečných pracovných podmienok. Viac informácií nájdete na stránke. Neváhajte a kontaktujte nás.

Adresa: Jelenecká 49 , Nitra, 95038
E-mail: ip.nitra@nr.ip.gov.sk

Späť 1 2 Ďalej