Spolu 28981 firiem
infoFIRMY.sk

Register firiem

 - Hľadať

Zadajte klúčové slovo:

Hlavné Kategórie:

Podkategórie:

Kraj:

Mesto/Obec:

Rozšírené vyhľadávanie Skryť rozšírené vyhľadávanie

Súdy - (19 firiem)

Pridať firmu

Pod kategória

Kraj

Mesto/Obec

Špecializovaný trestný súd

Súd koná a rozhoduje v trestnoprávnych veciach a v iných veciach, o ktorých to ustanovuje predpis v konaní pred súdmi.

Adresa: Suvorovova 5/A , Pezinok, 902 01
Mobil: 033 6903 114 | E-mail: sps@justice.sk

Okresný súd Pezinok

Rozhodovanie o povinnostiach a právách občanov, rozhodovanie o súdnych sporoch.

Adresa: M. R. Štefánika 40 , Pezinok, 902 01
Mobil: 033 6413 238 | E-mail: os_pezinok@justice.sk

Arbitrium iustitia s. r. o.

Rozhodcovský súd. Rozhodovanie majetkových sporov medzi právnickými i fyzickými osobami. Zakladanie a likvidácia s.r.o., vymáhanie pohľadávok.

Adresa: Dunajské nábrežie 10 , Komárno, 945 01
Mobil: 0903 537 545 | E-mail: sud@arbitrium.sk

Košický rozhodcovský súd, s.r.o. s.r.o.

Spoločnosť poskytujúca alternatívne konanie ku klasickému súdnemu konaniu. Konanie je vykonané súdnym exekútorom v lehote maximálne 2 mesiacov.

Adresa: , Košice, 040 12
Mobil: 0907 416 964 | E-mail: predseda@krs.eu.sk

Stredoeurópsky Arbitrážny Súd

Poskytovanie servisu v oblasti rozhodovania sporov vzniknutých z vnútroštátnych a medzinárodných obchodno-právnych a občianskoprávnych vzťahov.

Adresa: Partizánska 2 , Bratislava, 811 03
Mobil: 0944 935 291 | E-mail: info@ceac.sk

Krajský súd v Trnave

Rozhoduje o právach, povinnostiach a právom chránených záujmoch fyzických a právnických osôb a štátu, pokiaľ zákon neustanovuje inak.

Adresa: Vajanského 2/A , Trnava, 918 70
Mobil: 033 5511 057 | E-mail: sekretariat.kstrnava@justice.sk

Krajský súd v Banskej Bystrici

Právne úkony v oblasti súdnictva - trestných a netrestných úkonov. Základné informácie o súde.

Adresa: Komenského 12 , Banská Bystrica, 974 87
Mobil: 048 4125 326 | E-mail: infocentrumKSBB@justice.sk

Stály rozhodcovský súd EURES, s.r.o. s.r.o.

Riešenie obchodných a občianskych sporov v skrátenom konaní s výhodou časovej a finančnej efektivity. Služby mediátora na riešenie konfliktov formou záväznej a vymáhateľnej dohody.

Adresa: Kopčianska 10 , Bratislava, 851 01
Mobil: 0911 863 302 | E-mail: podatelna@arbitraz-mediacia.sk

Rozhodcovský súdny dvor

Rozhodcovské konanie, rozhodovanie pri sporoch o majetkové nároky, rozhodcovia z komôr obchodno - právnej, medicínskej, zodpovednostnej, geologickej a občiansko - právnej.

Adresa: Pribinova 30 , Bratislava, 811 09
Mobil: 0917 525 635 | E-mail: rsd@rozhodcovskysudnydvor.sk

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Oficiálne stránky nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti.

Adresa: Hlavná 110 , Košice, 04265
Mobil: 055 7207 211 | E-mail: info@concourt.sk

Späť 1 2 Ďalej